7/9 Naše vize Bedřichovic

7/9 Naše vize Bedřichovic

Naše vize Bedřichovic?

  1. Kulturní dům

Bedřichovický KD jsme po roce 2006 postupně vraceli k životu. V roce 2008 , k 50. výročí jeho postavení, byl pro kulturní a sportovní využití provoz poprvé obnoven. Rychle si našel široké využití. To vedlo v roce 2012 k rozhodnutí o jeho generální rekonstrukci, která byla provedena v letech 2014 a 2015. Nyní je  využíván ke sportu,  kulturním představením a soukromým oslavám, které zcela vyplnily jeho kalendář. Opravena je ale jen polovina.K pokračování projektu v končícímvolebním období už nedošlo.

 

Stávající neopravenou původní část KD chceme nahradit novou budovou, která rekonstruovanou část doplní o kvalitní restauraci ve stylu anglického „London pub“, dále o knihovnu, zasedací místnost OVB, sklad a sociální zázemí. Restaurace svou kuchyní přitom poskytne sálu KD nezbytné zázemí.

 

  1. Hasičská zbrojnice

SDH Bedřichovice je kvalitní a velmi aktivní spolek skvělých lidí. Zázemí pro svoji činnost má v jedné garáži, která je součástí KD na návsi. Je zcela nevyhovujícím prostorem pro hasičskou činnost v místě, které má spíš přirozeně patřit ke kulturnímu využití.

 

Vybudujeme novou hasičskou zbrojnici na samostatném místě, která poskytne moderní zázemí pro dobrovolné hasiče. Uvolnění prostoru v KD současně umožní realizovat projekt dokončení druhé poloviny kulturního domu.

 

  1. Obchvat Bedřichovic

Vyloučení tranzitní dopravy mimo vnitřní části měst a obcí patří mezi jednoznačné priority jejich obyvatel. Bedřichovice tuto možnost mají a trasa obchvatu je součástí platného územního plánu již 10 let. Příprava projektu nebude snadná ani rychlá, prosazení jeho realizace bude jistě náročné. Proto je nutné začít co nejdříve.

 

Z dopravní koncepce města Šlapanice, Jihomoravského kraje a ŘSD předpokládá mimo jiné i rozšíření D1, tedy stavbu nového mostu mezi Šlapanicemi a Slatinou. V tomto období dojde k extrémní zátěži všech ostatních tras ze Šlapanic, včetně trasy přes Bedřichovice. Na tuto situaci se chceme zodpovědně připravit silničním obchvatem mezi areálem Nekupto a okružní křižovatkou. Kvalitní projednání s majiteli dotčených pozemků bude součástí přípravy. Bezpečnost ve vnitřním prostoru obce je naší prioritou i cílem.

 

Datum článku: 29. 9. 2018


Podobné články:

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace V pořádku