1/9 Doprava ve Šlapanicích

1/9 Doprava ve Šlapanicích

Dopravu ve Šlapanicích a především napojení našeho města na město Brno a na dálnici je nutno řešit. Prakticky všichni máme jistě podobné zkušenosti s tím, že veškeré krajské komunikace, tedy silnice vedoucí „ze“ a „do“ Šlapanic  jsou v žalostném stavu. Neméně krušná je každodenní zkušenost s dlouhými kolonami ve směru na Brno. O tom se asi nemá smysl dále rozepisovat.

Našim cílem je vyvinout maximální úsilí a přesvědčit zástupce Jihomoravského kraje (JmK), že naše město nutně potřebuje napojení na D1 a plánovaný obchvat Slatiny, jak jej navrhujeme, poněvadž je to v souladu s navrhovanými změnami dopravní infrastruktury právě JmK. Bohužel na toto napojení budeme muset ještě několik let počkat. Reálná a optimistická doba realizace začne probíhat nejdříve za šest let. Zvažovali jsme také napojení na Evropskou ve směru od „Tuřanky“ okolo Brněnských Polí ke stávajícímu vlakovému přejezdu a dále rovnoběžně s železnicí s konečným napojením na Evropskou ulici, ovšem tímto bychom si zavřeli cestu k realizaci napojení na D1 dle našeho schématu.

Dále uděláme maximum pro to, abychom vybudovali kompletní obchvat Šlapanic a Bedřichovic a tím odklonili veškerou tranzitní dopravu z centra města a odlehčili mnohdy ucpané křižovatky ve Šlapanicích, jako je např. křižovatka Čechova-Nádražní.

Budeme intenzivně komunikovat s představiteli JmK, ale i se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK) a usilovně pracovat na tom, abychom dosáhli rekonstrukcí krajských komunikací.

Datum článku: 23. 8. 2018


Podobné články:

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace V pořádku